Książka w darze

W darze przyjmujemy książki wydane po 2010 r.

Dary książkowe dla Biblioteki przyjmowane są od instytucji i od osób prywatnych. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów, na podstawie zgodności z profilem gromadzenia zbiorów, stanu fizycznego publikacji. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane bezpłatnie do innych bibliotek, jednostek, organizacji, lub umieszczone na półce wymiany książek przez czytelników. Dary w złym stanie technicznym mogą zostać przekazane na makulaturę.

Przekazanie darów jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.

Script logo