Ponownie zapraszamy czytelników

  • Fotografia barwna. Wnętrze wypożyczalni. Napis jest fragmentem Rozporządzenia.

    Fotografia barwna. Wnętrze wypożyczalni. Napis jest fragmentem Rozporządzenia.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r., od poniedziałku 30 listopada otwieramy bibliotekę przy ul. Kościuszki 7. Obowiązują wszystkie dotychczasowe środki bezpieczeństwa. Dodatkowo wprowadzamy limit 5 osób. Wejście tylko z koszyczkiem, który znajduje się w holu.

"Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie."

Tekst Rozporządzenia

Script logo