Zapisz się do biblioteki

Jeśli chcesz zostać czytelnikiem musisz:

  • okazać bibliotekarzowi dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport)
  • zapoznać się z Regulaminem zasad i warunków korzystania z naszej Biblioteki
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do jego przestrzegania
  • osoby niepełnoletnie zapisywane są na podstawie legitymacji szkolnej, konieczne jest również pisemne poręczenie rodzica lub opiekuna prawnego i jego dowód tożsamości (do wglądu)

Czytelnik ma obowiązek każdorazowo poinformować bibliotekarza o zmianie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Ze zbiorów Biblioteki i stanowisk komputerowych można korzystać bezpłatnie po dokonaniu formalności zapisu.

Dane osobowe czytelnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) i wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych Biblioteki i odzyskania wypożyczonych Czytelnikowi materiałów bibliotecznych.

Script logo