Umowa na remont Biblioteki podpisana

16 sierpnia 2018 r.  podpisano umowę na przeprowadzenie przebudowy i remontu Biblioteki. Umowę  podpisała Magdalena Wieczorek, dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie i Jarosław Folek, reprezentujący wykonawcę, firmę ITEO TECHNOLOGY Sp. z o.o. z Pszczyny.

Kontrakt opiewa na kwotę 3 027 423 zł. Kwotę dofinansowania w wysokości 1 010 229 zł na zadanie „OdNowa Biblioteki – modernizacja Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie", przyznano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, operatorem Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020” jest Instytut Książki.

Budynek zostanie gruntowanie przebudowany i dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych. W ramach prac m.in. wymienione zostaną instalacje, przełożona dachówka, wykonana elewacja, przebudowane pomieszczenia.

Script logo